Tình hình là em định đi ra Hà Nội... nhìn mặt gấu, ai có biết phương tiện gì đi rẻ nhất thì chỉ em với, em không có...