E đang làm bài phân tích và thiết kế hệ thống thông tin về hệ thống hỗ trợ kinh doanh của 1 công ty du lịch.Cho e hỏi...