Chào các bạn,

Mình là Hiệp, lớp HTTT03.
Hiện tại mình đang làm đề tài tốt nghiệp về hệ thống khuyến...