Trên DAA mình thấy có 6 bạn đăng ký khóa luận trong kì này, bạn nào đăng ký mình liên lạc làm quen trao đổi chút thông...