em đang cài sql 2008
các bác nào bik lỗi này không thế
em tìm mãi mà không được
http://forum.uit.edu.vn/threads/11111...