Thông tin chi tiết tại:
http://tinyurl.com/hofx6o7

Hiện tại mình đang ở phòng trọ của chủ nhà này, nên là giới...