Mình là sinh viên của trường, mình có bán một số laptop, bạn nào mua thì gọi điện để mình đem lên trường cho mấy bạn...