ĐÃ BÁN
--------------------------------------------------------------------------
- Cấu hình lúc đầu:
CPU:Intel® Pentium Dual...