Xin lỗi vì em gia nhập diễn đàn nên chưa hiểu nhiều có gì các bác thông cảm giúp.
Ngày mai e báo cáo về "sử...