Hi all,

Hiện tại mình đã up tool get direct link megaupload & mediafire tại đây: http://www.cuaconblog.com/tool/

Lưu...