* 1 thành phố: Tân An
* 13 huyện:
Bến Lức | Cần Đước | Cần Giuộc | Châu Thành | Đức Hòa | Đức Huệ
Mộc
...