Hi all,

Hầu như tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong kỹ năng nghe English của mình đúng không nào các mems....