Các anh chị cho em hỏi là chương trình dạy của ngành CNTT và ATTT của trường mình có được học các ngôn ngữ lập trình...