Học bổng dành cho thủ khoa và thí sinh đạt điểm cao:
Chi tiết: http://tuyensinh.uit.edu.vn/tin-tuc-...n-sinh-uit/200

1) Khi...