Hiện tại mình có bộ sách Mastermind Series, vẫn còn rất mới, (80% - 90%) muốn bán lại cho các bạn quan tâm.
Sách gốc...