Hướng dẫn tham gia chương trình trải nghiệm Kính thực tế ảo Oculus
Thời gian tập trung: 7h45 - ngày 11/4/2014.
Địa điểm: Giảng...