E đang học 12
E rất thích học trường này...Cực kì thích luôn ý...
Nhưng mà thấy chưa an tâm, sợ thi rớt :cry:...