Ai đã từng có kinh nghiệm về thằng này và đã deploy thành công thì cho mình xin được chỉ giáo nhé. :haha:

Mình...