Sau hội thảo tại trường CNTT, Ad nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện học hành, nghề nghiệp của dân IT. Các...