-Năm nay e thi cntt ngành KTPM , a/c đi trước có thể tư vấn cho e 1 con laptop (10>>>13tr) nào ngon tí để học cũng như...