Hi, chào các bạn (nick bạn).
Với 2 năm IT kinh nghiệm làm việc trong môi trường nước ngoài, cũng như điều hành câu...