co anh chị nào đã từng học ngành này cho e xin 1 vài ý kiên với ạ