Là 1 tân UITer bạn đã biết những gì????:angry:
Về UIT...Về kí túc xá...
Về khối Đại học Quốc gia TP.HCM...

Về khu đô thị Đại học
...