Tình hình là gần cuối năm nên người ta không in tập vé mới nữa, có anh chị nào còn mà không có nhu cầu sử dụng thì để lại cho em với!!!:stick: