em download visua 2013 trên dreamspark để học lập trình c mà em mò mãi không biết sủ dụng như thế nào? anh chị khóa trên hay...