Mình là sv K11, khoa CNPM .
Như tiêu đề mình cần sang lại máy dell 5480 còn bảo hành trên hãng, zin nguyên tem ốc.
...