Dear mọi người!

Mình đang làm project về xử lý ảnh nên cần tìm hiểu về nó.

Bạn nào có biết...