Mời các bạn sinh viên tham gia Talkshow Networking to success
Thời gian: 8h00-11h00 ngày 26/06/2016
Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Chi tiết chương trình và đăng ký:

https://www.facebook.com/events/1746...66310180186287