Ace nào hiểu và từng làm website hay cổng thông tin sử dụng công cụ LifeRay thì chỉ giúp em với ạ?
Có tài liệu nào về nó và hướng dẫn làm cổng thông tin bằng Liferay không ạ
Em xin cảm ơn.