Cho em hỏi em không học GDTC1 có được học GDTC2 không vậy ạ...