Phòng CTSV có nhận được thông tin Chương trình Summer Camp 2017 do Đại học Burapha, Thái Lan tổ chức từ ngày 04 - 12/06/2017 tại Đại học Burapha.
Theo đó Đại học Burapha sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong suốt thời gian tham gia chương trình, vé máy bay đi và về, phí visa, bảo hiểm du lịch và những chi phí sinh hoạt cá nhân khác tự túc.

- Số lượng tham gia: 15 sinh viên của các trường thành viên trong khối ASEAN+3 University Network.

- Download hồ sơ và điền thông tin tại link goo.gl/BXrhKq, bao gồm:
+ BUU Summer Camp Poster
+ BUU Summer Camp Information
+ BUU Summer Camp Application Form

- Hồ sơ gửi trực tiếp đến địa chỉ grc@buu.ac.th trước ngày 04/05/2017.