1. Chương trình UUM International summer program (UUM-ISP): dành cho sinh viên quốc tế muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai và cơ hội khám phá văn hóa Malaysia
- Thời gian: 7 ngày (từ ngày 13 - 19/8/2017)
- 03 lớp: Kỹ năng lãnh đạo; giao thoa văn hóa; dẫn nhập tiếng Malay
- Miễn phí homestay
- Miễn phí thăm các di tích lịch sử
- Phí tham dự: 400 USD/ người
- Download mẫu đơn và điền hồ sơ theo đường link: https://www.dropbox.com/s/zbksypr0c5...chool.pdf?dl=0
Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/7/2017

2. Chương trình mùa hè (Khóa học tiếng Anh)
- Thời gian: 03 tuần
- Các khóa học
+ Tháng 1. Hạn nộp hồ sơ: 15/11
+ Tháng 7. Hạn nộp hồ sơ: 15/5
+ Tháng 8. Hạn nộp hồ sơ: 15/6
- Thông tin chi tiết tại: https://www.dropbox.com/s/tpnb8zirim...ramme.pdf?dl=0