ĐHQG-HCM thông báo chương trình AUN Stduents Week, chi tiết sinh viên xem file đính kèm 1009_DHQG_QHDN 05_6_2017.PDF
P.CTSV sẽ cập nhật file word của văn bản trên ngay khi được ĐHQG cung cấp.

Hạn cuối nộp hồ sơ về P.CTSV là 9:00 ngày 12/6/2017.
Chi tiết liên hệ tại đây, hoặc email ctsv@uit.edu.vn