em sinh ra ở miền trung nên làm giấy khai sinh ngoài đó nhưng sau này gia đình chuyển vào đây sống. Nghe nói muốn làm bản trích lục phải về lại chỗ làm giấy khai sinh để làm nhưng bây giờ về lại chỗ đó thì khá vất vả và không kịp thời gian làm hồ sơ nhập học. thế nên em muốn hỏi a/c là nếu không có bản trích lục thì mình có thể thay thế bằng bản sao y được không ạ?
em xin cảm ơn!