Còn em nè, em gửi CV về địa chỉ email trainer@goldenowl.asia với tiêu đề [PHP INTERN - Họ và tên] để ứng tuyển nha
​...