Startup của nhóm cựu sinh viên UIT, ứng dụng Gần nhà đang tuyển nhiều vị trí Thực tập, Fulltime, Parttime
Chi tiết liên hệ anh Lâm (K2008):
Lamnv5490@gmail.com...