Chào em
Em xem thông báo đầy đủ tại link sau
https://tuyensinh.uit.edu.vn/2019-th...ao-dai-hoc-chi...