Mô tả công việc:
  • Thực tập theo mô hình project-based, mentor bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các dự án của TMA (Subject
...