Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Hỏi, SQL] Đếm số lượng chữ số khác nhau trong một chuỗi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Hỏi, SQL] Đếm số lượng chữ số khác nhau trong một chuỗi

  Như tiêu đề, vd ta có chỗi số (varchar) 076666000 thì kết quả trả về là 3 (có 3 chữ số 0,7,6). Nhờ mọi người giúp với, thanks:sunglasses:
  Blog: http://khuongntrd.blogspot.com/ Email: khuongntrd@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/dkuns2

 • #2
  Để giải bài này bạn cần 2 kiến thức :
  1. Các hàm sử lý chuỗi trong SQL : http://www.hanhtranglaptrinh.com/201...-trong-ms.html
  2. Cách sử dụng vòng lặp While trong SQL : http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=38610

  Giờ thì bạn hãy tự làm đi! rùi up KQ lên cho mọi người xem! nếu sai chổ nào thì mọi người chỉ tiếp cho!
  --------(^!^)-------
  HTTT04
  Nguyễn Vũ Phong
  Eroshaly@gmail.com
  Phong.nguyen@sv.uit.edu.vn
  Eros_lthcbd_ct2007@yahoo.com.vn
  Nick : Eroshaly
  facebook : Pong Pi

  Comment


  • #3
   Originally posted by 08520282 View Post
   Để giải bài này bạn cần 2 kiến thức :
   1. Các hàm sử lý chuỗi trong SQL : http://www.hanhtranglaptrinh.com/201...-trong-ms.html
   2. Cách sử dụng vòng lặp While trong SQL : http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=38610

   Giờ thì bạn hãy tự làm đi! rùi up KQ lên cho mọi người xem! nếu sai chổ nào thì mọi người chỉ tiếp cho!
   Thanks a;
   Em làm như sau
   Code:
   [FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]USE [FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]Test[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR] [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008000]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]GO
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]IF [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff]OBJECT_ID[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000]N'dbo.COUNTK'[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff0000]N'FN'[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080])[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]IS [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]NOT [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]NULL[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]DROP [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]FUNCTION [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]dbo[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]COUNTK[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]GO
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]CREATE [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]FUNCTION [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]dbo[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080].[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]COUNTK[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@Str [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]varchar[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]11[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]))[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]RETURNS [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]
   BEGIN
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  DECLARE [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  DECLARE [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@k [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  SELECT [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@k[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]0[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]0[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  WHILE[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]<=[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]9[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080])[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  BEGIN[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]    IF[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff]CHARINDEX[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#ff00ff]CONVERT[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]([/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]varchar[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080],[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]),[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@Str[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080])>[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]0[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080])[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]
   [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]       SELECT [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@k[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@k[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]+[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]1[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]
   [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]    SELECT [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]=[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@i[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]+[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]1[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]  END[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]RETURN [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#008080]@k[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080]
   [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#0000ff]END[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Consolas][SIZE=2][COLOR=#808080];[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
   Không biết có cách nào ngắn gọn hơn không nhỉ???
   11520185
   Nguyễn Trung Đăng Khương
   Last edited by 11520185; 28-09-2012, 18:24.
   Blog: http://khuongntrd.blogspot.com/ Email: khuongntrd@gmail.com
   Facebook: https://www.facebook.com/dkuns2

   Comment


   • #4
    lúc này anh ko có MS SQL để test! Nhưng mà anh nhớ là để gán giá trị cho biến em có thể dùng lệnh set :

    vd : Set @k=0;set @i=0;

    ...
    em thử chạy trên MS SQL thử xem sao?
    --------(^!^)-------
    HTTT04
    Nguyễn Vũ Phong
    Eroshaly@gmail.com
    Phong.nguyen@sv.uit.edu.vn
    Eros_lthcbd_ct2007@yahoo.com.vn
    Nick : Eroshaly
    facebook : Pong Pi

    Comment


    • #5
     Originally posted by 08520282 View Post
     lúc này anh ko có MS SQL để test! Nhưng mà anh nhớ là để gán giá trị cho biến em có thể dùng lệnh set :

     vd : Set @k=0;set @i=0;

     ...
     em thử chạy trên MS SQL thử xem sao?
     trước đó e cũng dùng lệnh set nhưng return ra toàn là 0, nên mới đổi lại select, đã test ok
     Blog: http://khuongntrd.blogspot.com/ Email: khuongntrd@gmail.com
     Facebook: https://www.facebook.com/dkuns2

     Comment


     • #6
      Sao lại để business logic nằm ở tầng database nhỉ ?
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
      ...

      Comment


      • #7
       Originally posted by 08520195 View Post
       Sao lại để business logic nằm ở tầng database nhỉ ?
       đúng ra là để dưới apps đúng không a, tại e có câu hỏi bắt giải quyết bằng sql, nên hỏi mọi người xem có cách nào đơn giản ko ^^ps:
       Blog: http://khuongntrd.blogspot.com/ Email: khuongntrd@gmail.com
       Facebook: https://www.facebook.com/dkuns2

       Comment


       • #8
        cái này bạn muốn giải quyết ở đâu cũng vậy! nhưng mà sau này khi làm app kết nối database thì chúng ta cần hạn chế kết nối database và truy vấn càng nhiều càng tốt! để tăng tốc độc xử lý cho chương trình! không chỉ thế! xử lý trên database còn nhiều xử lý sâu hơn, như : xử lý ràng buộc, xử lý đa tiến trình trong database!...
        --------(^!^)-------
        HTTT04
        Nguyễn Vũ Phong
        Eroshaly@gmail.com
        Phong.nguyen@sv.uit.edu.vn
        Eros_lthcbd_ct2007@yahoo.com.vn
        Nick : Eroshaly
        facebook : Pong Pi

        Comment

        LHQC

        Collapse
        Working...
        X