Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cần được giúp đỡ về WndProc trong C#

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Cần được giúp đỡ về WndProc trong C#

  Các bạn có thể cho mình biết chi tiết về hàm này. nó dùng để làm gì? nó có tác dụng gì?
  ví dụ có 1 hàm thế này:
  PHP Code:
  protected override void WndProc(ref Message m)
          {
              if (
  m.Msg == 0x00f)
              {
                  if (
  m_bPaint)   //Biến m_bPaint sẽ nhận giá trị true hay false tùy điều kiện trong sự kiên text_change
                      
  base.WndProc(ref m);
                  else
                      
  m.Result IntPtr.Zero;
              }
              else
                  
  base.WndProc(ref m);
          } 
  không biết m.Msg, m.Result, IntPtr.Zero, base.WndProc(ref m); có tác dụng gì? Hàm này làm gì?
  Last edited by 09520133; 16-05-2011, 23:25.
  -----------------------------
  Mai Văn Khải
  Software Engineering, University Information of Technology
  a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

 • #2
  huhu, không có ai giúp em à!!!!!
  -----------------------------
  Mai Văn Khải
  Software Engineering, University Information of Technology
  a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

  Comment


  • #3
   Originally posted by 09520133 View Post
   huhu, không có ai giúp em à!!!!!
   Em thì đành chịu thôi! Nhưng xem vẻ cũng không nhiều người trả lời cho anh lắm thì phải!
   Networking and Telecommuting 05 - UIT
   phongpd@uitnetwork.com

   Comment


   • #4
    Originally posted by 09520133 View Post
    Các bạn có thể cho mình biết chi tiết về hàm này. nó dùng để làm gì? nó có tác dụng gì?
    ví dụ có 1 hàm thế này:
    PHP Code:
    protected override void WndProc(ref Message m)
            {
                if (
    m.Msg == 0x00f)
                {
                    if (
    m_bPaint)   //Biến m_bPaint sẽ nhận giá trị true hay false tùy điều kiện trong sự kiên text_change
                        
    base.WndProc(ref m);
                    else
                        
    m.Result IntPtr.Zero;
                }
                else
                    
    base.WndProc(ref m);
            } 
    không biết m.Msg, m.Result, IntPtr.Zero, base.WndProc(ref m); có tác dụng gì? Hàm này làm gì?
    - Mỗi 1 cửa sổ luôn có 1 hàng đợi chứa thông điệp ( nhận từ hệ thống,user input...) và 1 hàm xử lí các thông điệp đó: WM_PAINT (0x00F) , WM_CLOSE.... . Hàm đó nhận vô 4 tham số: LRESULT CALLBACK function_name(HWND,UINT,LPARAM,WPARAM) . Nếu bạn đã học qua Win32api thì cái này quá quen thuộc.
    - C# nó viết lại ( đúng hơn là bao lại ) theo hướng OOP. Như Message là 1 struct chứa các thông số tương ứng bên win32 như:
    + UINT messegeID;( định danh thông điệp ) ---> C# là Message.Msg.
    +LPARAM,WPARAM : (thông số đi kèm với thông điệp cụ thể , như WM_PAINT đi kèm là CON TRỎ tới cấu trúc PAINTSTRUCT.)
    ......vv

    Trở lại câu hỏi của bạn:
    -O trên tôi thấy bạn đã chặn thông điệp WM_PAINT( mã định danh là 0x00f(16)==15(10) ) để xử lí . Chỉ khi m_Paint bằng true thì mới paint bình thường. Ngược lại thì không làm j( coi như thoog điệp đó đã đc xử lí xong m.Result=IntPtr.Zero)

    - Và không phải thông điệp nào ta cũng phải chặn và xử lí ( ví dụ click vô nút minimize,maximize...,mất focus ). Có thông điệp ta để cho xử lí mặc định bằng base.WndProc(ref m); tương đượng bằng cách gọi hàm DefWindowProc(...) trong win32.
    +IntPtr chính là 1 lớp tương đương con trỏ int trong C++ . IntPtr.Zero tương đương con trỏ NULL.
    + Message.Result là kết quả trả về cho hệ thống để điều khiên thông điệp.


    - Tốt nhất bạn học qua Win32 tí đi.
    Last edited by tauit_dnmd; 17-05-2011, 20:23.

    Comment


    • #5
     Originally posted by tauit_dnmd View Post
     - Mỗi 1 cửa sổ luôn có 1 hàng đợi chứa thông điệp ( nhận từ hệ thống,user input...) và 1 hàm xử lí các thông điệp đó: WM_PAINT (0x00F) , WM_CLOSE.... . Hàm đó nhận vô 4 tham số: LRESULT CALLBACK function_name(HWND,UINT,LPARAM,WPARAM) . Nếu bạn đã học qua Win32api thì cái này quá quen thuộc.
     - C# nó viết lại ( đúng hơn là bao lại ) theo hướng OOP. Như Message là 1 struct chứa các thông số tương ứng bên win32 như:
     + UINT messegeID;( định danh thông điệp ) ---> C# là Message.Msg.
     +LPARAM,WPARAM : (thông số đi kèm với thông điệp cụ thể , như WM_PAINT đi kèm là CON TRỎ tới cấu trúc PAINTSTRUCT.)
     ......vv

     Trở lại câu hỏi của bạn:
     -O trên tôi thấy bạn đã chặn thông điệp WM_PAINT( mã định danh là 0x00f(16)==15(10) ) để xử lí . Chỉ khi m_Paint bằng true thì mới paint bình thường. Ngược lại thì không làm j( coi như thoog điệp đó đã đc xử lí xong m.Result=IntPtr.Zero)

     - Và không phải thông điệp nào ta cũng phải chặn và xử lí ( ví dụ click vô nút minimize,maximize...,mất focus ). Có thông điệp ta để cho xử lí mặc định bằng base.WndProc(ref m); tương đượng bằng cách gọi hàm DefWindowProc(...) trong win32.
     +IntPtr chính là 1 lớp tương đương con trỏ int trong C++ . IntPtr.Zero tương đương con trỏ NULL.
     + Message.Result là kết quả trả về cho hệ thống để điều khiên thông điệp.


     - Tốt nhất bạn học qua Win32 tí đi.
     Cho em hỏi thêm: thông điệp WM_PAINT( mã định danh là 0x00f(16)==15(10) ) là thông điệp gì? có tác dụng gì ạ?
     cảm ơn bác. Bác có tài liệu học win32 không share em với
     Last edited by 09520133; 17-05-2011, 21:42.
     -----------------------------
     Mai Văn Khải
     Software Engineering, University Information of Technology
     a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

     Comment


     • #6
      Thông điệp WM_PAINT mang nghia như tên của nó. Khi cửa sổ cần đc vẽ lại thì thông điệp này sẽ đc phát sinh.

      Tài liệu thì bạn searrch trên mạng ,nhiều lắm mà: Window Programming,MFC Programming

      Comment


      • #7
       Để tìm hiểu chi tiết về hàm này thì bạn có thể nguyên gốc trong các chương trình Windows viết bằng C++. Chi tiết có thể xem tại đây: http://www.toymaker.info/Games/html/wndproc.html
       Hàm WndProc trong C# mang ý nghĩa tương tự như hàm WndProc trong Windows API. Chi tiết xem tại: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...l.wndproc.aspx
       CLB ITI UIT | https://www.facebook.com/groups/ITIClub/ | https://www.facebook.com/ITIClub/
       Microsoft Tech4Student | https://www.facebook.com/Tech4Student
       MSP Việt Nam | https://www.facebook.com/mspvn

       Comment

       LHQC

       Collapse
       Working...
       X