Announcement

Collapse
No announcement yet.

thắc mắc về kiểu void*

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [C++] thắc mắc về kiểu void*

  như tiêu đề, mấy a bớt chút thời gian giải thích giúp e. void* hay là void** có ý nghĩa gì ạ


  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "string.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;

  int N, in, out, num_e;
  void **table;

  void fifodestroy();
  int fifoempty();
  int fifoput(void *next);
  void fifoget();
  void fifoinit (int size);

  /*init queue*/
  void fifoinit (int size)
  {
  num_e=0; in=0;out=0;
  N=size;
  printf("fifo init\n");

  table=(void**)malloc(N*sizeof(void*));
  }

  /*free memmory*/
  void fifodestroy()
  {
  int i;
  if(!fifoempty())
  free(table);
  else
  {
  for(i=out;i<in;i++)
  {
  free(table[i]);
  }
  free(table);
  }
  }
  /*empty queue = 1 else 0*/
  int fifoempty()
  {
  return(num_e==0);
  }

  /*insert element*/
  int fifoput(void *next)
  {
  cout<<"\n**** oput: "<<next;
  if(num_e == N)
  return(0);
  else
  {
  table[in] = next;
  num_e++;
  in=(in+1)%N;
  return(1);
  }
  }
  // get out element
  void fifoget()
  {
  if(num_e==0)
  printf("khong co chuoi nao de in ra.");
  else
  do{
  printf("%s",table[out]);
  num_e--;
  out++;
  }while(out<N);
  }
  int main(int argc,char* argv[])
  {

  int y = 1;

  char *p, str[5];
  // printf("***\t %d", sizeof(void));
  printf(" Give an integer for size: ");
  scanf("%d", &y);
  fifoinit(y); /*init fifo*/

  do
  {
  putchar('\n');
  printf(" 0: Exit\n");
  printf(" 1: Insert a string into buffer\n");
  printf(" 2: Get a string from buffer\n");
  printf(" Choose one of the above options: ");
  scanf("%d",&y);
  switch (y)
  {
  case 1 :
  {
  printf(" Insert elements\n\n");
  printf(" Give string ");
  scanf("%s",str);
  p=strdup(str);
  if (!(fifoput((void*) p)))
  {
  free(p);
  printf(" Table is full\n");
  }
  else
  {
  printf(" Insert successful\n");
  }
  break;
  }
  case 2:
  {
  printf("Get elements\n\n");
  fifoget();
  break;
  }
  default: break;
  }
  }while(y!=0);

  fifodestroy();
  return 0;
  }

 • #2
  Kiểu void* sẽ tương thích với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.ps:
  ------"Some Will, Some Won't, So What? Someone's Waiting!"------

  Comment


  • #3
   @ 11520360: Bạn đưa nguyên 1 mớ code như thế ai đọc được. Khuyên bạn lần sau chỉ copy những gì cần thiết, code thì nên đặt vào thẻ
   PHP Code:
   ..code.. 
   cho dễ nhìn :brick:
   https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/...08264688_a.jpg

   Comment


   • #4
    Originally posted by 10520074 View Post
    @ 11520360: Bạn đưa nguyên 1 mớ code như thế ai đọc được. Khuyên bạn lần sau chỉ copy những gì cần thiết, code thì nên đặt vào thẻ
    PHP Code:
    ..code.. 
    cho dễ nhìn :brick:
    tại code này chắc ai cũng từng đọc hết rồi
    vs lại khỏi cần đọc code cũng trả lời dc mà
    Đã biết vô thường sao còn phiền não...

    Comment


    • #5
     Originally posted by tuanntqm
     Kiểu void cũng thông dụng và phổ biến
     kiểu void thì mình biết, nhưng void* thì mới thấy lần đầu, lại còn đối số là kiểu void nữa chứ

     Comment


     • #6
      Void pointer. Xem ví dụ: http://theory.uwinnipeg.ca/programming/node87.html

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X