Hồi mình học môn CSDL thầy tuấn khi thực hành thấy có cho 2 file Sql để thực hành 2 bài tập nhưng lâu wa rồi, không biết có bạn nào còn không.Mình đang cần 2 file Sql về bán hàng và giáo vụ của môn Cơ sở dữ liệu, các bạn nào có up cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều