Post: Làm bài tập nhập môn công tác kĩ sư lớp itew1.d22 sáng thứ 6
User: 11520296
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Sai box

Message to User:
Sai box

Original Post:
bài tập thầy hiểu gửi các bạn làm tính điểm