Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giúp giải dùm bài kiến trúc máy tinh đơn giản

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Giúp giải dùm bài kiến trúc máy tinh đơn giản

  Bài tiếng anh nên mình mạn phép đăng lên đây, bạn nào biết giải giúp mình .

  Bài 1:

  The following problems explore translating from C to MIPS. Assume that the variables f, g, h, i, and j
  are given and could be considered 32-bit integers as declared in a C program.

  a.
  f = g + h + i + j
  b.
  f = g + ( h + 5)


  For the C statements above, what is the corresponding MIPS assembly code? Use a minimal number
  of MIPS assembly instructions.
  For the C statements above, how many MIPS assembly instructions are needed to perform the C
  statement?
  If the variables f, g, h, i, and j have values 1, 2, 3, 4, and 5, respectively, what is the end value of f?
  Đời sinh viên qua lâu quá rồi keke

 • #2
  a)
  add f,g,h
  add f,f,i
  add f,f,j
  => 3 assemply instructions
  f= 14

  b)
  addi f, h, 5
  add f, f, g
  => 2 assemply instructions
  f= 10

  Chúc anh thi tốt!

  Comment


  • #3
   Có thể giúp a giải bài này nữa đc không, anh ngu môn này lắm rồi :

   Bài 2:

   The following problems deal with translating from C to MIPS. Assume that the variables f, g, h, i, and
   j are assigned to registers $s0, $s1, $s2, $s3, and $s4, respectively. Assume that the base address of
   the arrays A and B are in registers $s6 and $s7, respectively. Assume that the elements of the arrays A
   and B are 4-byte words:
   a. f = g + h + B[4]
   b. f = g – A[B[8]]

   1. For the C statements above, what is the corresponding MIPS assembly code?
   2. For the C statements above, how many MIPS assembly instructions are needed to perform the C
   statement?
   3. For the C statements above, how many registers are needed to carry out the C statement using MIPS
   assembly code?

   The following problems deal with translating from MIPS to C. Assume that the variables f, g, h, i, and
   j are assigned to registers $s0, $s1, $s2, $s3, and $s4, respectively. Assume that the base address of
   the arrays A and B are in registers $s6 and $s7, respectively.
   a.
   add $s0, $s0, $s1
   add $s0, $s0, $s2
   add $s0, $s0, $s3
   add $s0, $s0, $s4
   b.
   lw $s0, 4($s6)

   4. For the MIPS assembly instructions above, what is the corresponding C statement?
   5. For the MIPS assembly instructions above, rewrite the assembly code to minimize the number if
   MIPS instructions (if possible) needed to carry out the same function.
   6. How many registers are needed to carry out the MIPS assembly as written above? If you could
   rewrite the code above, what is the minimal number of registers needed?
   Đời sinh viên qua lâu quá rồi keke

   Comment


   • #4
    ^
    Có file bài giải của những bài này trên Moodle rồi mà anh!
    u should run..

    Comment


    • #5
     bài 2/
     a)
     lw $t0, 16($s7)
     add $t0, $t0, $s2
     add $s0, $t0, $s1
     => 3 assemplu instructions, 5 registers ($t0, $s0,1,2,7)


     b)
     lw $t0, 32($s7)
     sll $t0, $t0, 2
     add $t0, $t0, $s7
     lw $t0, 0($t0)
     sll $t0, $t0, 2
     add $t0, $t0, $s6
     lw $t0, 0($t0)
     sub $s0, $s1, $t0
     => 8 assemply instructions, 5 registers ($t0, $s0,1,6,7)


     bài 3/ phần rút gọn câu 5 bó tay, vậy là quá gọn rồi
     a)
     f=f+g+h+i+j

     b)
     f=A[1]

     :salute:

     Comment


     • #6
      Originally posted by 12520162 View Post
      ^
      Có file bài giải của những bài này trên Moodle rồi mà anh!
      File ở đâu hả em cho anh đường dẫn cái.
      Đời sinh viên qua lâu quá rồi keke

      Comment


      • #7
       **Thắc mắc bài của bạn này:
       bài 2/
       a)
       lw $t0, 16($s7)
       add $t0, $t0, $s2
       add $s0, $t0, $s1
       => 3 assemplu instructions, 5 registers ($t0, $s0,1,2,7)
       thanh ghi $s7 là base address nếu bạn dùng như vậy thì nó giống với thanh ghi $sp mất rồi?
       Với lại cái đề bài nó không cho biết khởi tạo mảng B bao nhiêu giá trị, chỉ biết là lấy giá trị tại vị trí 4 trong mảng.
       Trong asm nếu bạn khai báo thì compiler sẽ chỉ định một vùng cho bạn lưu trử mảng đó, còn nếu khai báo và khởi tạo giá trị thì sẽ khởi tạo một vùng đồng thời đưa các giá trị khởi tạo vào và lúc này stack pointer sẽ nằm tại đáy của stack rồi. Nếu mảng B khởi tạo 10 giá trị thì sao??? Lúc này stack pointer sẽ nằm tại đáy của stack. Vậy nếu muốn lấy vị trí 4 thì bạn phải lùi con trỏ này về tại vị trí 4 và đọc giá trị tại đó.
       Nếu chỉ khai báo mà chưa khởi tạo thì con trỏ tại vị trí 0 nếu muốn đọc giá trị tại vị trí 4 bạn phải đưa con trỏ lên vị trí đó và đọc giá trị ra.
       Base address giống như là một cái mốc, là một ví trí cố định gúp bạn có thể tính các địa chỉ khác dựa vào nó
       thân!

       Email: sinhngoc.nguyen@gmail.com
       Skype: sinhngoc.nguyen
       ĐT: 0974117946

       Comment


       • #8
        sắp thi rồi :beatbrick:
        Last edited by 12520765; 12-10-2013, 12:26. Reason: 12

        Comment


        • #9
         cho mình hỏi cấu trúc đề thi giưã kì kiến trúc máy tính như thế nào vậy ,mọi người ?
         ta lại cười ! cười trên nỗi buồn và trên niềm vui của ta !

         Comment


         • #10
          Originally posted by 11520027 View Post
          cho mình hỏi cấu trúc đề thi giưã kì kiến trúc máy tính như thế nào vậy ,mọi người ?
          Chương 1 - 1 câu
          Chương 2 - 2 câu
          Chương 3 - 1 câu
          nghe cô nói vậy chứ ko nói gì thêm nữa
          Hãy cứ sống một cách thật tuyệt vời, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn !!

          Comment


          • #11
           Originally posted by 12520333 View Post
           Chương 1 - 1 câu
           Chương 2 - 2 câu
           Chương 3 - 1 câu
           nghe cô nói vậy chứ ko nói gì thêm nữa
           Thi đề mở hay đóng vậy bạn..ngu môn này lắm rồi

           Comment


           • #12
            Originally posted by 11520706 View Post
            Thi đề mở hay đóng vậy bạn..ngu môn này lắm rồi
            Đề mở nha anh. được cầm máy tính casio , không dùng laptop. smartphone

            Comment


            • #13
             đề mở mà ko đk dùng laptop với đt ak

             Comment


             • #14
              Originally posted by 10520413 View Post
              bài 2/
              a)
              lw $t0, 16($s7)
              add $t0, $t0, $s2
              add $s0, $t0, $s1
              => 3 assemplu instructions, 5 registers ($t0, $s0,1,2,7)


              b)
              lw $t0, 32($s7)
              sll $t0, $t0, 2
              add $t0, $t0, $s7
              lw $t0, 0($t0)
              sll $t0, $t0, 2
              add $t0, $t0, $s6
              lw $t0, 0($t0)
              sub $s0, $s1, $t0
              => 8 assemply instructions, 5 registers ($t0, $s0,1,6,7)


              bài 3/ phần rút gọn câu 5 bó tay, vậy là quá gọn rồi
              a)
              f=f+g+h+i+j

              b)
              f=A[1]

              :salute:
              Mình ko hiểu lắm phần câu 2b
              Last edited by 12520816; 17-10-2013, 20:16.
              :stick::stick:

              Comment


              • #15
               Originally posted by 12520816 View Post
               Mình ko hiểu lắm phần câu 2b
               b. f = g – A[B[8]]
               Assume that the variables f, g, h, i, and
               j are assigned to registers $s0, $s1, $s2, $s3, and $s4, respectively. Assume that the base address of
               the arrays A and B are in registers $s6 and $s7, respectively

               Câu 2 b là câu mảng trong mảng. bạn tưởng tượng trong MIPS thì lấy 1 phần tử trong mảng sẽ nhân chỉ số của phần tử đó với 4 rồi cộng thêm địa chỉ nền của mảng đó. Ví dụ: f=A[4] => lw $s0,16($s6).

               Trong câu b bạn lưu B[8] vào thanh ghi tạm bất kỳ, sau đó nhân thêm 4 rồi cộng với địa chỉ nền của mảng A là được. Nhân thêm 4 tương đương với dịch trái (sll) 2 bit.

               Câu b giải như sau:

               lw $t0,32($s7) # lấy phần tử thứ 8 từ mảng B
               sll $t0,$t0,2 # nhân địa chỉ thanh ghi $t0 cho 4
               add $t0,$t0,$s6 #cộng địa chỉ thanh ghi $t0 cho thanh ghi $s6
               lw $t1,0($t0) #lưu giá trị của phần tử A[B[8]] cho thanh ghi $t1 (thanh ghi tạm )
               sub $s0,$s1,$t1 #trừ theo đề cho f=g-A[B[8]]

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X