Post: can tim ban o chung gan DH An Ninh
User: 13520480
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Message to User:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Original Post:
Can tim 1-2 ban nam o chung. Nha tro gan DH An Ninh, cao rao, sach se, thoang mat co cay xanh truoc nha. Dien nuoc day du. Hien tai minh dag o 1minh ai can thi lien he 01255969079