Post: [Gấp] cần mua màn hình máy tính bàn
User: 10520324
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Sai box

Message to User:
Sai box

Original Post:
Bạn nào có màn hình máy tính cũ không xài nữa, có thể bán cho mình được không? Số ĐT liên hệ của mình là: 01222721794. Cảm ơn