Công ty TNHH Lislin hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cần tuyển: 8 Thực tập sinh
- Lập trình ứng dụng Web.
- Tham gia các dự án tại công ty.
Chi tiết xem file đính kèm.
Hồ sơ gửi về: tuyendung@lislin.com
Điện thoại: (08) 35008228
Attached Files