Post: Quyết định BTH
User: 10520576
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Các bạn cho mình hỏi,mọi năm vào khoảng tháng mấy thì có thông báo chính thức về quyết định buộc thôi học