Post: mua dien thoai
User: 08520098
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Message to User:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Original Post:
minh can mua cai dt cu xai,vi moi mat dt.gia khoang 200 tro lai thoi nha