Announcement

Collapse
No announcement yet.

hỏi về trigger tự động sinh mã!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  13520336
  Huỳnh Thành Hưng

 • 13520336
  replied
  Thử cách này xem
  Code:
  CREATE TRIGGER trg_insnv ON NHANVIEN
  INSTEAD OF INSERT
  AS
  BEGIN
    DECLARE @MANV {KIỂU CỦA MANV TRONG NHANVIEN}
    DECLARE @TENNV {KIỂU CỦA TENNV TRONG NHANVIEN}
    SELECT @TENNV=TENNV,@MANV=MANV FROM INSERTED
    IF (@MANV=NULL)
    BEGIN
     DECLARE @STT INT
     SELECT @STT=MAX(CONVERT(INT,RIGHT(MANV,3))) FROM NHANVIEN
     INSERT NHANVIEN VALUES('NV'+@STT,@TENNV)
    END
  END
  13520336
  Huỳnh Thành Hưng
  Last edited by 13520336; 11-06-2014, 17:15.

  Leave a comment:

 • 12520884
  Nguyễn Đình Minh Nhật

 • 12520884
  started a topic hỏi về trigger tự động sinh mã!

  hỏi về trigger tự động sinh mã!

  Giờ Mình muốn làm trigger tự động sinh mã! Ví dụ bảng NHanVien(MaNV,TenNV) giờ Mình chỉ càn insert ten nhanvien thi SQL tự động sinh mã nhân viên theo dạng NV001,NV001 thì làm ntn vậy mọi người!

LHQC

Collapse
Working...
X