Post: Khảo sát mở lớp môn lập trình ứng dụng mạng học kỳ i năm 2014-2015
User: 10520602
Infraction: Spam
Points: 1

Administrative Note:
Spam

Message to User:
Spam

Original Post:
Nhằm giúp các bạn khóa 05 hoàn thành học phần để nhận Khóa Luận Tốt Nghiệp (Vì môn này chỉ mở kỳ II, nếu không trả được môn này trong học kỳ I tới, nhiều bạn 05 không thể bảo vệ Khóa Luận đúng hạn được!) kính mong các bạn ủng hộ Toppic này!
Chân thành cảm ơn!
Link đăng ký:
Xử lý văn bản, bản trình bày và bảng tính trên web.

Link Kiểm tra:
https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=926660989